Ułatwienia dostępu

Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki - 2023 r.

Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2024 r.

Zarządzenie Nr 73/2023  Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Analizy zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występują zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Szczytniki.

Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 71 / 2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczytniki

Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych

Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Szczytniki

Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 listopada 2023r. w  sprawie upoważnienia pracownika do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2024 rok

Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2024-2031

Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Szczytnikach do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.

Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 października 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 października 2023 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2023-2029

Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 października 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr  56/2023 Wójta Gminy w Szczytnikach z dnia 13 października 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  w 2023 roku

Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 października 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023 roku

Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 października 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023 roku

Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 października 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023 roku

Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13.10.2023 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Szczytnikach

Zarządzenie Nr 51/2023Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13.10.2023 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Stawie

Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13.10.2023 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Radliczycach

Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13.10.2023 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu

Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13.10.2023 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Iwanowicach

Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy w Szczytnikach z dnia 12 października 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  w 2023 roku

Zarządzenie Nr 46 /202 2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2023 r.

Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS i E-mail.

Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 25 września 2023 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z serwisu internetowego ePodatki w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.

Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Szczytniki

Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 września 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 wrzesnia 2023r. w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 06 września 2023 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Szczytnikach do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 06 września 2023 r. w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta oraz załatwiania spraw Gminy

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy SzczytnikI z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmian e budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 35 /2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2018 r. Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za 2022 rok

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2022 rok

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie :objęcia przez Gminę Szczytniki udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 r.

Zarządzenie Nr 27 /2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 czerwca 20 2 3 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą .

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 czerwca 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytniki, przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice), w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytniki, przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie 21/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki z rok 2022.

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 kwietnia 2023r.  zmieniające Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wypo sażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 kwietnia 2023r. w sprawie odstąpienia od wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2023-2029

Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2022 rok

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczytniki

 Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 23 marca 2023r. w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie: uchylenia w części Zarządzenia nr 10/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Szczytnikach procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem.

Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w celu rozliczenia kosztów używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy do celów podroży służbowych w jednostkach oświatowych Gminy Szczytniki.

Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie wyłączenia z użytkowania dróg wewnętrznych

Zarządzenie Nr 7 /2023 wójta Gminy Szczytniki z dnia 20.02.2023 r. w sprawie: zasad obsługi inwestorów oraz przygotowania oferty inwestycyjnej

Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wykonania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Szczytniki

Zarządzenie Nr 3 /2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Zarządzenie  Nr 2/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia  20 stycznia  2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.