Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki - 2023 r.

Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 wrzesnia 2023r. w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 06 września 2023 r. w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta oraz załatwiania spraw Gminy

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy SzczytnikI z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmian e budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 35 /2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2018 r. Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za 2022 rok

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2022 rok

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie :objęcia przez Gminę Szczytniki udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 r.

Zarządzenie Nr 27 /2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 czerwca 20 2 3 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą .

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 czerwca 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytniki, przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice), w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytniki, przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie 21/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki z rok 2022.

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 kwietnia 2023r.  zmieniające Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wypo sażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 kwietnia 2023r. w sprawie odstąpienia od wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2023-2029

Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2022 rok

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczytniki

 Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 23 marca 2023r. w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie: uchylenia w części Zarządzenia nr 10/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w celu rozliczenia kosztów używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy do celów podroży służbowych w jednostkach oświatowych Gminy Szczytniki.

Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie wyłączenia z użytkowania dróg wewnętrznych

Zarządzenie Nr 7 /2023 wójta Gminy Szczytniki z dnia 20.02.2023 r. w sprawie: zasad obsługi inwestorów oraz przygotowania oferty inwestycyjnej

Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wykonania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Szczytniki

Zarządzenie Nr 3 /2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Zarządzenie  Nr 2/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia  20 stycznia  2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.