Ułatwienia dostępu

Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Wybory samorządowe 2024

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r. dot. liczby mieszkańców w gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r. dot. liczby mieszkańców w gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja dot. wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Szczytniki

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 2 lutego 2024r. w sprawie zmian w podziale Gminy Szczytniki na stałe obwody głosowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w Wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz Wójtów, Burmistrzów I Prezydentów Miastzarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 lutego 2024 r. możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

Postanowienie nr 256/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 lutego 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach z dnia 5 marca 2024r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 6 marca 2024 roku numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 marca 2024 r. o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń do składów obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Szczytniki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10

Postanowienie NR 369/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki do postanowienia nr 369/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 marca 2024 r.

Postanowienie nr 371/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Załącznik nr 1 do Postanowienia nr 371/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 marca 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Szczytniki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Szczytniki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Dowóz osób do Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.