Ułatwienia dostępu

Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Zarządzenia Wójta Gminy Szczytniki - 2024 r.

Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2024 rok

Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2023 rok.

Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2024 rok

Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 marca 2024 r.w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiskstanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie Nr  22/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie Nr 21 / 2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.

Zarządzenie Nr 20 / 2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.

Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki.

Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Szczytniki

Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.

Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Szczytniki  z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2024 rok

Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.

Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 5 lutego 2024r. w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2024 rok

Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczytniki oznaczonej jako działka nr 176/9 o pow. 0,1291 ha położonej w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice).

Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczytniki oznaczonej jako działka nr 176/5 o pow. 0,7104 ha położonej w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice).

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie: wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.

Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły – zespołu szkół, prowadzonej przez Gminę Szczytniki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

Zarządzenie  Nr 5/2024  Wójta Gminy Szczytniki z dnia  26 stycznia  2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do dodatku osłonowego, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym ( t.j. Dz. U. z 2023r. , poz. 759 ze zm.) oraz do wydawania decyzji, zgodnie z w/w ustawą.

Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki.

Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w Gminie Szczytniki do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.

szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.