Ułatwienia dostępu

Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dariusz Wawrzyniak
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
tel. 62 76 25 001

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Stosownie do art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. z  2016 r., L 119, poz. 1), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Wójt Gminy Szczytnikiz siedzibą Urząd Gminy
    w Szczytnikach, 62-865 Szczytniki 139, tel. 62/7625001, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w  imieniu administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..;

3.      Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań gminy oraz Wójta Gminy Szczytniki. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,
a także w ramach sprawowania władzy publicznej.

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

      a.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane  podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku;

   b.   wykonanie umowy, której Pan/Pani jest stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

         c.   wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

         d.   ochrona Pana/Pani interesów – art. 6 ust. 1 lit d RODO;

         e.   wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

5.      Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6.      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, w tym przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, nie dłużej jednak niż 10 lat od końca roku, w którym została wyrażona zgoda.

8.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

         1)   żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

         2)   sprostowania danych osobowych,

         3)   żądania usunięcia danych osobowych,

         4)   żądania ograniczenia przetwarzania,

         5)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

         6)   przenoszenia danych,

         7)   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

         8)   wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

         Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.pl

         Do 24 maja 2018 r. organem nadzorczym był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

9.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji celów.

10.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

         W załączeniu wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

       

      Załączniki:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Klauzula informacyjna;
  3. Klauzula informacyjna - monitoring
  4. Obowiązujące akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych:
szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.