Ułatwienia dostępu

Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Komunikaty i zawiadomienia

Obwieszczenie - Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie planowanego zatwierdzenia „projektu robót geologicznych dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz-Kalisz-Pleszew oraz projektu nr 00100054 budowa linii kolejowej Pleszew-Poznań”

Obwieszczenie (zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego) nr PO.ZUZ.2.4210.238.2022.BK

Informacja Wójta Gminy Szczytniki z dn. 4 listopada 2022 r. w sprawie zakupu węgla przez Gminę Szczytniki

Obwieszczenie (zawiadomienie o wszczęciu postępowania)  z dnia 3 października 2022 roku PO.ZUZ.2.4210.238.2022.BK

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek

Informacja o wszczęciu postępowania PO.ZUZ.2.4210.55.2022.GW

Obwieszczenie ws środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana  lasu niestanowiącego własności skarbu państwa na użytek rolny; dz.nr  251 o pow. 0,10 ha; obr. Radliczyce; gm. Szczytniki”.

Informacja o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 06.06.2022r. 

Informacja w wszczęciu postępowania PO.ZUZ.2.4210.139.2022.BK z 01.06.2022r.

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw
Zawiadomienie RDOŚ - zmiana sposobu informowania stron postępowania
Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie - Przekazanie do wyłożenia uproszczonych planów urządzenia lasu osób fizycznych i wspólnot gruntowych na lata 2019-2028
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 15.02.2019r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 08.03.2019r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 283.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ściekó
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 09.07.2019r.
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - Wszczęcie postępowania administracyjnego 10.07.2019r.
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego 08.08.2019r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opinia Sanitarna ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 16.12.2019r.
Obwieszczenie Regionlnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 27.01.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RGŻ.6220.28.2019 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek zawiadamiam strony o zakończeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek o wydanej decyzji
IOŚ.6220.2.2020 - „Budowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obręb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie”.
Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 23.03.2020r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 25.03.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 16.04.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Informacja o wszczęciu postępowania z 16.04.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 27.04.2020r.
Obwieszczenie - OSL.6222.4.2019 Starosty Kaliskiego
Informacja o wszczęciu postępowania z 01.06.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Informacja o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora ochrony srodowiska z dnia 28.08.2020 r.
Obwieszczenie ws ,,Budowy dróg dla rowerów ścieżek rowerowych w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629P
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego ws budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korzekwin i Popów
Zawiadomienie RDOŚ 14.10.2020
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - zbiornika wodnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne OŚ 6223.58/05
Obwieszczenie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.12.2020 r.
Obwieszczenie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.01.2021
Informacja o wszczęciu postępowania ws wydania pozwolenia wodnoprawnego w m. Popów
Informacja o wszczęciu postępowania z 02.03.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19.03.2021
Informacja o wszczęciu postępowania z 05.05.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16.07.2021r.
Informacja o wszczęciu postępowania z 23.08.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Informacja o wszczęciu postępowania z 23.09.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Informacja o wszczęciu postępowania z 04.10.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Informacja Starosty Kaliskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego - 28.10.2021
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5.01.2022
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 14.01.2022
Obwieszczenie SKO
Informacja o wszczęciu postępowania z 26.01.2022r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Informacja o wszczęciu postępowania z 11.03.2022r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.