Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2022r.

Zarządzenie nr 21

Zarządzenie nr 20 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2021 rok

Zarządzenie nr 19 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 18 w sprawie : zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 17 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 16 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 15 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach w sprawach związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zarządzenie nr 14 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr 13 w sprawie upoważnienia Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach  do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

Zarządzenie nr 12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 11 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 10 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Gorzuchy w związku ustąpieniem przez  rezygnację   z pełnienia funkcji

Zarządzenie nr 9 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 6 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego oraz części nieruchomości ze stacją paliw, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 4 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski  o najem lokali mieszkalnych.

Zarządzenie nr 1 w sprawie: przyjęcia regulaminu wykonania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Szczytniki Załącznik nr 1 - Regulamin

 

szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.