Wójt Gminy Szczytniki ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczytniki oznaczonej jako działka nr 176/5 o pow. 0,7104 ha położonej w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice).

Ogłoszenie o przetargu - ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczytniki oznaczonej
jako działka  nr 176/5 o pow. 0,7104 ha położonej w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice).